策网
网站地图 tag关键词
当前位置:策网首页 > 作文范文>正文

隋书王世积传翻译王

发布时间 2019-09-25 02:15:03 阅读数: 6 作者:

开府仪同三司,

拜上大将军,

王世积,阐熙新囶人也;周使持节;世积容貌魁岸,风神爽拔;有杰人之表,拜上仪同,有军功。封长子县公,高祖为丞相,尉迥作乱,从韦孝宽击之,每战有功,高祖受禅,进封宜阳郡。高颎美其才能。盛善之;尝密谓颎曰,"吾辈俱周之臣子。社稷沦灭。"颎深拒其言,其若之何。授蕲州。

世积于是移书告谕。

平陈之役。以舟师自蕲水趣九江;与陈将纪瑱战于蕲口。大破之;既而晋王广已平丹阳,遣千金公权始璋略取。

始璋入据其城,

庐陵太守萧廉等。

荆州总管,

进位上柱国;

陈江州司马黄偲弃城而遁。世积继至,陈豫章太守徐璒,临川守将,及鄱阳;以功进位柱,并诣世积降,赐绢五千段,邑三千户。后数岁。桂州人李光仕作乱。上遣都官员外郎辛凯卿驰劳之,世积以行军总管讨。

上甚重之。世积见上性忌刻。功臣多获罪,由是纵酒,不与执政言及时事。上以为有酒疾;舍之。

始得就第,

其亲信安定皇甫孝谐有罪吏捕之亡抵世积世积不纳由是有憾孝谐竟配防桂州事总管令狐熙熙又不之礼甚穷困因徼幸上变。

世积诡称疾愈,拜凉州总管;令医者疗之,令骑士七百人送之官,"世积尝令道人相其贵不;'公当为国主,道人答曰。'谓其妻曰,'夫人当为皇后,其所亲谓世积曰。'又将之凉州;可以图大事也,'河西天下精兵处。'世积曰,非用武。

并与世积交通。

'凉州土旷人稀。'"由是被征入朝。按其事。"左卫大将军元旻。右卫大将军元胄。有司奏,受其名马之赠,世积竟坐诛。胄等免官。译文王世积,拜孝谐为上大将军,阐熙新人,北周国的使。

有英雄豪杰的仪表,

授为上大将军,

父亲王雅。腰带十围,神情清爽,风标过人,授为上仪同,封爵为长子县公,隋高祖为北周丞相时,世积随韦孝宽讨伐尉迟迥。每次作战均有战功。尉迟迥造反;高祖受北周禅让后,晋封世积为宜阳郡公,高赹赞赏他的才干,对他!

"我们都是周朝的臣子。世积曾秘密对高赹说:国家沦陷。我们怎么办?"高赹深深地拒听这类话。世积授为蕲州总管,在平定陈国的战争中,他率水军从蕲水奔赴九江;与陈国将领纪瑱大战于蕲口,大破陈军,继而晋王杨广已平定。

并派千金公权始璋攻占新蔡,

权始璋入据其城,

陈国的豫州太守徐王登。

浔阳太守陆仲容,

告谕陈将投降,王世积于是送信到各地。陈国的江州司马黄偲弃城逃走,王世积跟着来了,庐陵太守萧廉,巴山太守王诵,太原太守马廷页,齐昌太守黄正始。安成太守任馞等,以及鄱阳,临川的守将,都到王世积处投降;世积因功升任。

赐绢帛五千段,

食邑三千户。

回京后;

赐物二千段。

功臣大多无故被治罪,

几年后。桂州人李光仕造反,外加宝带,王世积以行军总管身份,讨平了他们,皇上派都官员外郎辛凯卿去慰劳他。世积升任上柱国;皇上很看重他。王世积见皇上生性刻薄。因此纵酒,不与宰相说什么时事?皇上以为他有。

让他住在宫中,

让御医为他看病,王世积假装说病已治好了!才得以出宫回府;王世积与汉王杨谅都是行军元帅;到了柳城。发起辽东战争时,因病而还,让七百骑士送他到任;授为凉州总管,他的亲信,安定人皇甫孝谐有罪,他逃到王世积那里,官吏追捕他,世积不留他,皇甫孝谐后来被流放到。

道人说:

"王世积曾让道人为他看相。

他的亲信对他说:

因此他们心中有些不舒服,侍奉总管令狐熙,因此十分穷困。令狐熙对他又不好!皇甫孝谐于是邀功于皇上,而对皇上说:看看以后会不会大贵。'您应当皇帝,'对他妻子说:'夫人要当皇后。'另外。他要到凉州去时,'河西是天下出精兵的地方,可以干大事;'世:

'凉州地大人少,

'"世积因此被调入朝,

都与世积来往。

不是用武之地,调查此事。有关部门上奏,"左卫大将军元,受到他赠送的名马,"世积竟然。

元胄被免职,授皇甫孝谐为上大将军。王世积容貌魁伟,在北周;左仆射。

关键词:
    类似文章
最新更新
相关文章
推荐文章